Om oss

Jafar Altememy Administrerende direktør

 

Velkommen til Oslo bussterminal, Norges største bussterminal, og den tredje største kollektivterminalen i landet.
Daglig har vi mer enn 2700 busser i ankomst / avgang, og betjener over 50.000 reisende.

Terminalen er en av de som driftes, forvaltes og utvikles av Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT).
Vårt samfunnsoppdrag ligger i å drifte, forvalte og utvikle infrastrukturen knyttet til kollektivtrafikk i Akershus og for Akershuspendlerne her i Oslo: bussterminaler, fergeterminaler, holdeplasser, knutepunkter, innfartsparkering og bussanlegg.

Vi ser veldig fram til å kunne tilby et oppgradert, moderne Oslo bussterminal innen utgangen av sommeren 2019. For oss i AKT er det åpenbart at vi må gjøre kollektivtilbudet mer attraktivt enn personbiltrafikken, dersom vi skal lykkes i å få flest mulig til å foretrekke kollektivt, sykkel og gange. Det jobber vi for, hver dag.

Velkommen til å følge byggearbeidene ved moderniseringen av Oslo bussterminal her på bloggen, og hold deg oppdatert på hva vi gjør for innbyggerne på www.kollektivterminaler.no

Riktig god reise.
Jafar Altememy