Nye kundetoaletter

Nye kundetoaletter

En første prioritet for AKT i moderniseringen er kundefasilitetene, i tillegg til nye pauserom for sjåfører, tollvesen og politi. Vi ser frem til å kunne tilby enklere adkomst til separate dame- og herretoaletter, som naturligvis er universelt utformet. Bildet er fra Terminal Vest og viser at AF-Gruppen er godt i gang. Ferdigstillelse før jul.

Foto: Jørn Oseid, AKT
Terminal Vest begynner å ta form

Terminal Vest begynner å ta form

Man blir alltid nysgjerrig på arbeid som foregår bak lukkede dører – selv om vi vet hvordan det skal bli når “fase 1” av moderniseringen står klar før jul.
I Terminal Vest (“Oslo S / Plaza-siden” av Oslo Bussterminal) er det hektisk byggeaktivitet i disse dager. Rørleggerarbeidene ferdigstilles i inneværende uke, gulvarbeidene starter opp i uke 47, brannsikring er i full gang, og ute på kjøreområdet for bussene heves fartsdumpene som enda et tiltak for å holde området sikrest mulig for oss alle.

Foto: Jørn Oseid, AKT

 

 

Hva skjer i terminal vest?

Hva skjer i terminal vest?

Dette skjer bak byggegjerdene i den vestre delen av terminalen.

  • Nye publikumtoaletter
  • Alle oppbevaringsbokser samlet på et sted
  • Bedre skilting
  • Generell oppgradering

Forventes ferdigstilt før julen 2018.

Foto: JO/AKT
Oppstart terminal vest

Oppstart terminal vest

I uke 40 starter vi ombyggingen i den vestre delen (nærmest Plaza hotell) av terminalen. Det vil bli satt opp byggegjerder på deler av området. Tilgangen til plattformene 28 og 29 vil allikevel være god.

Byggefase 1:
Vestre del av terminalen, frem til rulletrapp. Oppstart oktober 2018. Ferdig julen 2018. Hele området sperres av. Besøkende vil ledes andre veier. Se etter provisorisk skilting.

Byggefase 2:
Midtre del av terminalbygget, mellom rulletrapper. Oppstart tidlig 2019. Ferdig sommeren 2019.

Foto: Akershus Kollektivterminaler FKF
Framdrift

Framdrift

Akershus KollektivTerminaler FKF ønsker å vise framdriften i prosjektet på denne delen av bloggen. Her vil du få informasjon om de forskjellige delene av prosjektet. Blir det et spisested? Hvor oppføres toalettene? Hvor mange kundepunkter legges det opp til? Vi setter opp et byggekamera, for å kunne vise løpende fremdrift i prosjektet i en såkalt time lapse (fort film).

Foto: Unsplash – Marc Olivier Jodoin
Modernisering av Oslo bussterminal

Modernisering av Oslo bussterminal

AF Gruppen er valgt som leverandør av byggfornyelsen. Arbeidene starter september 2018, med ferdigstillelse juli 2019. Det vil være full drift i byggeperioden.

 

 

Oppstart

Oppstart

Rigging starter i uke 39. Fram til oktober vil det i hovedsak gjøres forberedelser til byggestart, i form av oppsett av nødvendige fasiliteter for arbeiderne og sikring av området.