Ser du hvor du skal gå? <br><br>

Ser du hvor du skal gå?

Nå kommer de siste, veldig synlige detaljene på plass. Det skal være tydelig og enkelt å orientere seg.
Norge er på sitt vakreste og sommervarmen kom til slutt – takk for at du foretrekker kollektivt i ferien også!

Foto: Guro Størseth, AKT
Gratis kaffe for sjåfører<br><br>

Gratis kaffe for sjåfører

Det er nå installert kaffeautomat på pauserommet til sjåførene. Vi håper dere er fornøyd med fasilitetene, og at det nå i tillegg er mulig for å få seg en god kopp kaffe. Hvis det er feil på noe av utstyret så kan dere melde fra til trafikkleder hos oss.

Foto: Jørn Oseid – AKT
Hovedinngang stenges midlertidig 1. april

Hovedinngang stenges midlertidig 1. april

Vi er nå kommet så langt i moderniseringen at vi må stenge hovedinngangen ut mot Schweigaards gate (plattform 0)  fra mandag 1.april. Midlertidig inngang blir nå litt lengre vest ved plattform 26. (retning Plaza hotell). Denne endringen er planlagt ferdigstilt i midten av mai. Vi beklager ulempene dette medfører.

Foto: AKT Jørn Oseid
Nye fasiliteter for sjåfører

Nye fasiliteter for sjåfører

Onsdag 6. mars 2019 åpnet fylkesvaraordfører Lars Salvesen de nye fasilitetene for sjåfører ved Oslo bussterminal, og markerte samtidig at bussoperatørene får tilbakeført NOK 6 millioner for anløp i 2018. Akershus KollektivTerminaler FKF (AKT), moderniserer i disse dager Oslo bussterminal. Det er full drift i hele byggeperioden og ferdigstillelse er satt til juli 2019. I fase 1 av 3 av moderniseringen har man prioritert å få oppført tre såkalte miljøpaviljonger, hvorav to inneholder pauserom, kjøkken og toaletter for sjåfører, og den tredje er avsatt til tollvesenet.

Fylkesvaraordfører Lars Salvesen (t.v) sammen med Jafar Altememy administrerende direktør i AKT
Foto: Guro Størseth /AKT
Bildene på veggen er Ruters bilder, fotograf er Birdy – Birgitte Heneide
Bedrede forhold for sjåfører <br><br>

Bedrede forhold for sjåfører

Sjåførfasilitetene ved muren mot Grønland er nå ferdigstilt. Plassert slik at det blir kort vei fra reguleringplassene for bussene. Paviljongene åpner etter planen torsdag 21.02.2019. De inneholder både pauserom med gode kjøkkenfasiliteter, toaletter og fraktrom for ekspressbusser. Tilgang til varmt og kaldt vann både for vask og påfylling av kjøleanlegget til bussene. Tollvesenet har også fått egne fasiliteter.

Midlertidige sjåførtoaletter<br><br>

Midlertidige sjåførtoaletter

Paviljongene ved muren er noe forsinket så sjåfører må bruke publikumtoalettene foreløpig.   Foreløpig ferdigstillelse er medio februar.  Dette er ingen fullgod løsning, men sjåførtoalettet ved plattform 1 vil være i drift fra 05.02.2019. Her var det problemer med en vannledning. Vi beklager ulempene med alle de midlertidige løsningene.

Artikkelen er oppdatert.
Midlertidig fraktrom

Midlertidig fraktrom

Det gamle fraktrommet er nå stengt. Det er et midlertidig rom på utsiden av TL-bua. Den permanente løsningen blir ved muren. Dette er planlagt i drift i løpet av februar. Trafikkleder har nøkkelen til fraktrommet.

Sjåførfasiliteter <br /><br />

Sjåførfasiliteter

Det har vært noen forsinkelser i oppførelsen av miljøpaviljongene for spiserom og toaletter til sjåførene. Alle byggetillatelser er nå godkjent. Monteringen starter i uke 2.

Parkering/regulering

Parkering/regulering

Det er viktig at det ikke parkeres utenfor oppmerkede plasser. Dette gjelder hele terminalområdet. Parkering langs muren gjør det vanskelig for andre busser å passere på en trygg måte. Samtidig viser bildet  ovenfor at det er lett å få skade på egen buss ved å parkere inntil muren.

Foto: Jørn Oseid, AKT
Kjøreregler på terminalen

Kjøreregler på terminalen

Det er spesielt viktig at sjåførene er ekstra aktsomme under byggeperioden. Et utdrag av kjørereglene ved OBT:

  • Vikeplikt for ryggende busser
  • Fartsgrense 20 km i timen
  • Tomgangsforbud på hele terminalen
  • Husk å kjøre i den oppmerkede kjørebanen
  • Parkering/regulering kun på oppmerkede plasser

Kontakt trafikkleder om du har spørsmål.

Foto: Akershus Kollektivterminaler FKF