Midlertidige sjåførtoaletter

Midlertidige sjåførtoaletter

Paviljongene ved muren er noe forsinket så sjåfører må bruke publikumtoalettene foreløpig.   Foreløpig ferdigstillelse er medio februar.  Dette er ingen fullgod løsning, men sjåførtoalettet ved plattform 1 vil være i drift fra 05.02.2019. Her var det problemer med en vannledning. Vi beklager ulempene med alle de midlertidige løsningene.

Artikkelen er oppdatert.
Midlertidig fraktrom

Midlertidig fraktrom

Det gamle fraktrommet er nå stengt. Det er et midlertidig rom på utsiden av TL-bua. Den permanente løsningen blir ved muren. Dette er planlagt i drift i løpet av februar. Trafikkleder har nøkkelen til fraktrommet.

Sjåførfasiliteter <br /><br />

Sjåførfasiliteter

Det har vært noen forsinkelser i oppførelsen av miljøpaviljongene for spiserom og toaletter til sjåførene. Alle byggetillatelser er nå godkjent. Monteringen starter i uke 2.

Parkering/regulering

Parkering/regulering

Det er viktig at det ikke parkeres utenfor oppmerkede plasser. Dette gjelder hele terminalområdet. Parkering langs muren gjør det vanskelig for andre busser å passere på en trygg måte. Samtidig viser bildet  ovenfor at det er lett å få skade på egen buss ved å parkere inntil muren.

Foto: Jørn Oseid, AKT
Kjøreregler på terminalen

Kjøreregler på terminalen

Det er spesielt viktig at sjåførene er ekstra aktsomme under byggeperioden. Et utdrag av kjørereglene ved OBT:

  • Vikeplikt for ryggende busser
  • Fartsgrense 20 km i timen
  • Tomgangsforbud på hele terminalen
  • Husk å kjøre i den oppmerkede kjørebanen
  • Parkering/regulering kun på oppmerkede plasser

Kontakt trafikkleder om du har spørsmål.

Foto: Akershus Kollektivterminaler FKF
Sjåførfasiliteter

Sjåførfasiliteter

Det kommer flotte, ferdigmonterte såkalte miljøpaviljonger. De oppføres langs muren mot Grønlands torg, og inneholder spiserom og toaletter for sjåførene. Det blir også egne paviljonger for toll og politi.  Det vil ta noe tid å koble dem opp mot vann og strøm, men de er forventet ferdigstilt i januar 2019.

Foto: JO/AKT
Kjør forsiktig!

Kjør forsiktig!

Det vil være økt aktivitet i kjørebanen til bussene. Bygningsarbeiderne må krysse den oppmerkede veien til og fra sine brakker.  Overgangen blir på høyde med trafikklederposten og vil bli merket. Vi plasserer ut fartsdempere i det aktuelle området.

Foto: Akershus Kollektivterminaler FKF
Nytt spiserom

Nytt spiserom

De nye fasilitetene for sjåførene skal etter planen være det første som ferdigstilles i moderniseringen. Det vil være paviljonger som oppføres langs muren mot Grønlands torg. De vil inneholde spiserom og toaletter. Byggestart er i slutten av september. Planlagt ferdigstillelse er i slutten av oktober.

Foto: Akershus Kollektivterminaler FKF
Bussoperatører

Bussoperatører

En klar og tydelig kommunikasjon med både reisende og bussoperatører er viktig igjennom hele byggeperioden. Vi vil informere operatører og sjåfører gjennom flere kanaler. Denne bloggen vil være en av dem, og vi vil oppdatere den hyppig.

Foto: Julian Lozano – unsplash.com
Sjåførfasiliteter

Sjåførfasiliteter

Under byggeperioden vil det fortsatt være sjåførtoaletter ved plattform 1. Det er også mulig å benytte de offentlige toalettene i midtgangen ved plattform 0. Sjåførkoden kan brukes begge steder. Har du ikke kode, får du den hos trafikkleder eller hos en av våre kundeverter.

Sjåførrommet er ved plattform 27. Der er det et lite kjøkken med vannkoker og mikrobølgeovn. På infoskjermen vil du blant annet få oppdateringer om moderniseringen.