Hovedinngang stenges midlertidig 1. april

Hovedinngang stenges midlertidig 1. april

Vi er nå kommet så langt i moderniseringen at vi må stenge hovedinngangen ut mot Schweigaards gate (plattform 0)  fra mandag 1.april. Midlertidig inngang blir nå litt lengre vest ved plattform 26. (retning Plaza hotell). Denne endringen er planlagt ferdigstilt i midten av mai. Vi beklager ulempene dette medfører.

Foto: AKT Jørn Oseid