Bedrede forhold for sjåfører <br><br>

Bedrede forhold for sjåfører

Sjåførfasilitetene ved muren mot Grønland er nå ferdigstilt. Plassert slik at det blir kort vei fra reguleringplassene for bussene. Paviljongene åpner etter planen torsdag 21.02.2019. De inneholder både pauserom med gode kjøkkenfasiliteter, toaletter og fraktrom for ekspressbusser. Tilgang til varmt og kaldt vann både for vask og påfylling av kjøleanlegget til bussene. Tollvesenet har også fått egne fasiliteter.