Midlertidige sjåførtoaletter<br><br>

Midlertidige sjåførtoaletter

Paviljongene ved muren er noe forsinket så sjåfører må bruke publikumtoalettene foreløpig.   Foreløpig ferdigstillelse er medio februar.  Dette er ingen fullgod løsning, men sjåførtoalettet ved plattform 1 vil være i drift fra 05.02.2019. Her var det problemer med en vannledning. Vi beklager ulempene med alle de midlertidige løsningene.

Artikkelen er oppdatert.