Parkering/regulering

Parkering/regulering

Det er viktig at det ikke parkeres utenfor oppmerkede plasser. Dette gjelder hele terminalområdet. Parkering langs muren gjør det vanskelig for andre busser å passere på en trygg måte. Samtidig viser bildet  ovenfor at det er lett å få skade på egen buss ved å parkere inntil muren.

Foto: Jørn Oseid, AKT