Kjøreregler på terminalen

Kjøreregler på terminalen

Det er spesielt viktig at sjåførene er ekstra aktsomme under byggeperioden. Et utdrag av kjørereglene ved OBT:

  • Vikeplikt for ryggende busser
  • Fartsgrense 20 km i timen
  • Tomgangsforbud på hele terminalen
  • Husk å kjøre i den oppmerkede kjørebanen
  • Parkering/regulering kun på oppmerkede plasser

Kontakt trafikkleder om du har spørsmål.

Foto: Akershus Kollektivterminaler FKF