Terminal Vest begynner å ta form

Terminal Vest begynner å ta form

Man blir alltid nysgjerrig på arbeid som foregår bak lukkede dører – selv om vi vet hvordan det skal bli når “fase 1” av moderniseringen står klar før jul.
I Terminal Vest (“Oslo S / Plaza-siden” av Oslo Bussterminal) er det hektisk byggeaktivitet i disse dager. Rørleggerarbeidene ferdigstilles i inneværende uke, gulvarbeidene starter opp i uke 47, brannsikring er i full gang, og ute på kjøreområdet for bussene heves fartsdumpene som enda et tiltak for å holde området sikrest mulig for oss alle.

Foto: Jørn Oseid, AKT