Parkering/regulering

Parkering/regulering

Det er viktig at det ikke parkeres utenfor oppmerkede plasser. Dette gjelder hele terminalområdet. Parkering langs muren gjør det vanskelig for andre busser å passere på en trygg måte. Samtidig viser bildet  ovenfor at det er lett å få skade på egen buss ved å parkere inntil muren.

Foto: Jørn Oseid, AKT
Nye kundetoaletter

Nye kundetoaletter

En første prioritet for AKT i moderniseringen er kundefasilitetene, i tillegg til nye pauserom for sjåfører, tollvesen og politi. Vi ser frem til å kunne tilby enklere adkomst til separate dame- og herretoaletter, som naturligvis er universelt utformet. Bildet er fra Terminal Vest og viser at AF-Gruppen er godt i gang. Ferdigstillelse før jul.

Foto: Jørn Oseid, AKT
Kjøreregler på terminalen

Kjøreregler på terminalen

Det er spesielt viktig at sjåførene er ekstra aktsomme under byggeperioden. Et utdrag av kjørereglene ved OBT:

 • Vikeplikt for ryggende busser
 • Fartsgrense 20 km i timen
 • Tomgangsforbud på hele terminalen
 • Husk å kjøre i den oppmerkede kjørebanen
 • Parkering/regulering kun på oppmerkede plasser

Kontakt trafikkleder om du har spørsmål.

Foto: Akershus Kollektivterminaler FKF
Hvordan opplever en reisende moderniseringen?

Hvordan opplever en reisende moderniseringen?

Obtblogg.no treffer Solveig, som står i ferd med å gå på en av langdistansebussene:

 • Har du merket noe til byggearbeidene enda?
 • Nei, det har jeg i grunnen ikke
 • Hva synes du om at terminalen moderniseres?
 • Det er veldig positivt!
 • Reiser du ofte fra Oslo Bussterminal?
 • Ja, cirka en gang i måneden

Ha en god tur!

Foto: Guro Størseth
Hvordan oppleves moderniseringen av en som jobber på terminalen?

Hvordan oppleves moderniseringen av en som jobber på terminalen?

Obtblogg.no treffer alltid like hyggelige Dau, som jobber i kiosken:

 • Har du merket noe til byggearbeidene enda?
 • Ikke så mye enda
 • Hva synes du om at terminalen moderniseres?
 • Veldig bra – på tide!
 • Reiser du ofte fra Oslo Bussterminal?
 • Ja

Ha en god tur!

Foto: Guro Størseth/AKT
Hvordan oppleves moderniseringen av en som utfører den?

Hvordan oppleves moderniseringen av en som utfører den?

Obtblogg.no treffer Stian, som jobber i A/S Elektrisk for AF-gruppen:

 • Har du merket noe til byggearbeidene enda?
 • …ja
 • Hva synes du om at terminalen moderniseres?
 • Det trengs!
 • Reiser du ofte fra Oslo Bussterminal?
 • Nei, det gjør jeg ikke

Takk for den gode jobben du og dere gjør hver dag – vi gleder oss!

Foto: Guro Størseth/AKT
Terminal Vest begynner å ta form

Terminal Vest begynner å ta form

Man blir alltid nysgjerrig på arbeid som foregår bak lukkede dører – selv om vi vet hvordan det skal bli når “fase 1” av moderniseringen står klar før jul.
I Terminal Vest (“Oslo S / Plaza-siden” av Oslo Bussterminal) er det hektisk byggeaktivitet i disse dager. Rørleggerarbeidene ferdigstilles i inneværende uke, gulvarbeidene starter opp i uke 47, brannsikring er i full gang, og ute på kjøreområdet for bussene heves fartsdumpene som enda et tiltak for å holde området sikrest mulig for oss alle.

Foto: Jørn Oseid, AKT