Sjåførfasiliteter

Sjåførfasiliteter

Det kommer flotte, ferdigmonterte såkalte miljøpaviljonger. De oppføres langs muren mot Grønlands torg, og inneholder spiserom og toaletter for sjåførene. Det blir også egne paviljonger for toll og politi.  Det vil ta noe tid å koble dem opp mot vann og strøm, men de er forventet ferdigstilt i januar 2019.

Foto: JO/AKT