Gateterminalen

Gateterminalen

Noen av bussavgangene våre kundeverter informerer om, går fra plattformer i Schweigaards gate. Dette gjelder forskjellige regionbusser.  Alle er avganger fra Ruter.

  • Rute 500 og 500E går fra plattform 41.
  • Rute 380, 390 og 390E går fra plattform 42.
Foto: JO/AKT