Stengt for byggearbeider i vest

Stengt for byggearbeider i vest

Vestre del av terminalen (nærmest hotell Plaza) er nå avskjermet for publikum. Det vil imidlertid hele tiden være mulig å ta heisen derfra, opp til galleridelen i andre etasje av terminalen. Inngang til heisen er denne perioden fra forsiden ved plattform 26. Takk for at du kun benytter denne passasjen ved behov for heis; det er ellers stengt for ferdsel.

Adgang plattform 28 og 29 er midlertidig via egen dør, mens dørene mot plattform 26, 27 og 28 er stengt. Følg anvisningene i området.

Denne avskjermingen kan oppleves tungvint, og vi takker for tålmodigheten mens vi gir bussterminalen en tiltrengt modernisering. Den vestre delen av terminalen har ferdigstillelsesdato ved juletider 2018.

Foto: JO/AKT