Oppstart terminal vest

Oppstart terminal vest

I uke 40 starter vi ombyggingen i den vestre delen (nærmest Plaza hotell) av terminalen. Det vil bli satt opp byggegjerder på deler av området. Tilgangen til plattformene 28 og 29 vil allikevel være god.

Byggefase 1:
Vestre del av terminalen, frem til rulletrapp. Oppstart oktober 2018. Ferdig julen 2018. Hele området sperres av. Besøkende vil ledes andre veier. Se etter provisorisk skilting.

Byggefase 2:
Midtre del av terminalbygget, mellom rulletrapper. Oppstart tidlig 2019. Ferdig sommeren 2019.

Foto: Akershus Kollektivterminaler FKF