Kjør forsiktig!

Kjør forsiktig!

Det vil være økt aktivitet i kjørebanen til bussene. Bygningsarbeiderne må krysse den oppmerkede veien til og fra sine brakker.  Overgangen blir på høyde med trafikklederposten og vil bli merket. Vi plasserer ut fartsdempere i det aktuelle området.

Foto: Akershus Kollektivterminaler FKF