Sjåførfasiliteter

Sjåførfasiliteter

Det kommer flotte, ferdigmonterte såkalte miljøpaviljonger. De oppføres langs muren mot Grønlands torg, og inneholder spiserom og toaletter for sjåførene. Det blir også egne paviljonger for toll og politi.  Det vil ta noe tid å koble dem opp mot vann og strøm, men de er forventet ferdigstilt i januar 2019.

Foto: JO/AKT
Gateterminalen

Gateterminalen

Noen av bussavgangene våre kundeverter informerer om, går fra plattformer i Schweigaards gate. Dette gjelder forskjellige regionbusser.  Alle er avganger fra Ruter.

  • Rute 500 og 500E går fra plattform 41.
  • Rute 380, 390 og 390E går fra plattform 42.
Foto: JO/AKT
Hva skjer i terminal vest?

Hva skjer i terminal vest?

Dette skjer bak byggegjerdene i den vestre delen av terminalen.

  • Nye publikumtoaletter
  • Alle oppbevaringsbokser samlet på et sted
  • Bedre skilting
  • Generell oppgradering

Forventes ferdigstilt før julen 2018.

Foto: JO/AKT
Stengt for byggearbeider i vest

Stengt for byggearbeider i vest

Vestre del av terminalen (nærmest hotell Plaza) er nå avskjermet for publikum. Det vil imidlertid hele tiden være mulig å ta heisen derfra, opp til galleridelen i andre etasje av terminalen. Inngang til heisen er denne perioden fra forsiden ved plattform 26. Takk for at du kun benytter denne passasjen ved behov for heis; det er ellers stengt for ferdsel.

Adgang plattform 28 og 29 er midlertidig via egen dør, mens dørene mot plattform 26, 27 og 28 er stengt. Følg anvisningene i området.

Denne avskjermingen kan oppleves tungvint, og vi takker for tålmodigheten mens vi gir bussterminalen en tiltrengt modernisering. Den vestre delen av terminalen har ferdigstillelsesdato ved juletider 2018.

Foto: JO/AKT
Oppstart terminal vest

Oppstart terminal vest

I uke 40 starter vi ombyggingen i den vestre delen (nærmest Plaza hotell) av terminalen. Det vil bli satt opp byggegjerder på deler av området. Tilgangen til plattformene 28 og 29 vil allikevel være god.

Byggefase 1:
Vestre del av terminalen, frem til rulletrapp. Oppstart oktober 2018. Ferdig julen 2018. Hele området sperres av. Besøkende vil ledes andre veier. Se etter provisorisk skilting.

Byggefase 2:
Midtre del av terminalbygget, mellom rulletrapper. Oppstart tidlig 2019. Ferdig sommeren 2019.

Foto: Akershus Kollektivterminaler FKF
Assistansetjeneste

Assistansetjeneste

Assistansetjenesten ved Oslo Bussterminal er en service for personer med nedsatt funksjonsevne, og er et samarbeid mellom AKT og Bane Nor. Assistanse må bestilles inntil 24 timer før ankomst/avreisetidspunkt. Kommer reisen brått på, vil våre kundeverter selvsagt bistå, men vi vil ikke kunne garantere at det er praktisk mulig for oss – så planlegg i best mulig tid!

Assistansetjenesten er ikke en helsefaglig tjeneste, og kan ikke ta ansvar for medisinsk bistand. Tjenesten omfatter funksjonshemmede, herunder bevegelses- og orienteringshemmede – ikke funksjonsfriske eller barn som reiser alene.

Les mer og bestill assistanse her.

Foto: Ryoji Iwata – unsplash.com

 

Kjør forsiktig!

Kjør forsiktig!

Det vil være økt aktivitet i kjørebanen til bussene. Bygningsarbeiderne må krysse den oppmerkede veien til og fra sine brakker.  Overgangen blir på høyde med trafikklederposten og vil bli merket. Vi plasserer ut fartsdempere i det aktuelle området.

Foto: Akershus Kollektivterminaler FKF