Framdrift

Framdrift

Akershus KollektivTerminaler FKF ønsker å vise framdriften i prosjektet på denne delen av bloggen. Her vil du få informasjon om de forskjellige delene av prosjektet. Blir det et spisested? Hvor oppføres toalettene? Hvor mange kundepunkter legges det opp til? Vi setter opp et byggekamera, for å kunne vise løpende fremdrift i prosjektet i en såkalt time lapse (fort film).

Foto: Unsplash – Marc Olivier Jodoin