Om Oslo bussterminal

Om Oslo bussterminal

Oslo Bussterminal (OBT) er et nav for reisende til, fra og i Oslo. Herfra kommer man direkte videre med bysykkel, lokalbuss, trikk, bane, tog og taxi.
Våre kundeverter er å treffe ved terminalens lett synlige infopunkter, og er glade for å veilede turister så vel som pendlere og Oslos befolkning.