Behovet for modernisering

Behovet for modernisering

Oslo Bussterminal (OBT) er Norges største bussterminal, og den tredje største kollektivterminalen i landet, med 50.000 reisende og over 1.350 bussbevegelser pr. dag. OBT sto klar i 1987, og er i våre dager absolutt moden for modernisering. Både de reisende og busselskapene har et behov for en godt tilrettelagt og tidsmessig terminal, med bedre flyt og tydelig skilting.

September 2018 begynner byggearbeidene. Følg med bloggen for løpende informasjon om alle de gode endringene som gjøres, og framdriften i byggeprosjektet. Ferdigstillelse er satt til juli 2019 – vi gleder oss!

Illustrasjon: Akershus Kollektivterminaler FKF